Logistiek

De Liemers is een logistieke hotspot. De grote logistieke dienstverleners weten dat ook: zij zijn al lange tijd langs de A12 gevestigd. Er zijn hier bedrijventerreinen in ontwikkeling die bijzonder geschikt zijn voor XXLlogistiek. Sterk punt van De Liemers is de samenwerking met de containerterminal in Emmerich (EMZ), waardoor we multimodale logistieke dienstverlening kunnen bieden. Doesburg heeft ook een strategisch gelegen Container Terminal. Vanuit Oost Nederland verzorgt die containertransport van en naar de havens van Rotterdam en Antwerpen. Zo staan we in directe verbinding met het hele Europese achterland!

Kansen voor samenwerking

Binnen de Liemers werken Overheid, Onderwijs, Ondernemers en Onze inwoners samen aan voldoende beschikbare en goed ontsloten bedrijventerreinen met een goede bereikbaarheid. We focussen op duurzame werkgelegenheid op alle (logistieke) opleidingsniveaus en branding van onze logistieke hotspot. De grensoverschrijdende samenwerking (EMZ) biedt ongekende kansen.