Bundelt alle krachten vanuit
ondernemers, overheid en onderwijs
Bundelt alle krachten vanuit
ondernemers, overheid en onderwijs
Bundelt alle krachten vanuit
ondernemers, overheid en onderwijs
Bundelt alle krachten vanuit
ondernemers, overheid en onderwijs

Privacyverklaring

Versie november 2019

Via de website Liemerseambassade.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Liemerse Ambassade acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

Hier geldt dat:

  • de verzameling van persoonsgegevens zich beperkt zich tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De Liemerse Ambassade is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst. Wij gebruiken uw volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Doel: Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden in de toekomst een nieuwsbrief aan waarmee wij u willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees bij het aanmaken van een account. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij versturen de nieuwsbrief met behulp van Mailchimp en hebben daarvoor een verwerkersovereenkomst met Mailchimp. Zie daarvoor het privacy-statement van Mailchimp.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bij grote wijzigingen sturen we u een e-mail.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

De Liemerse Ambassade in oprichting
info@liemerseambassade.nl