Over het project

Er zijn in de Liemers veel bijzondere en gespecialiseerde bedrijven die hoogwaardige producten maken. In de maakindustrie zijn de laatste decennia grote veranderingen geweest. Er zijn procestechnieken ontwikkeld om processen te optimaliseren, doorlooptijden te verkorten en efficiënter te maken. Hiermee kunnen bedrijven hun machines makkelijker koppelen, uitlezen en verbeteren. Smart Industry, of Industry 4.0, maakt een “smart factory”.

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Ze vormen ook een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Daarnaast versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op!

Doel & Resultaat

We onderzoeken of een Field lab in de Liemers kansrijk is. Onderdelen van het onderzoek zijn een inventarisatie van het huidige aanbod, het in kaart brengen van de behoefte en het organiseren van twee werksessies. Dit leidt tot een overzicht van de opties voor een Fieldlab Smart Industry. De optie die het beste aansluit bij de doelstellingen van de Liemerse Ambassade en invulling geeft aan de behoeften van de doelgroep wordt uitvoeriger uitgewerkt.

Samenwerkingen

Dit project voeren we samen uit met kennisinstellingen als de HAN en het Graafschap College, die opleidingen Smart Industry aanbieden en met ondernemers die door kennisdeling van digitalisering en automatisering binnen de maakindustrie willen innoveren.