Over het project

Leerlingen op het voortgezet onderwijs en studenten aan hoge scholen en universiteiten krijgen regelmatig de vraag om mee te denken bij het oplossen van ‘uitdagingen’ in het bedrijfsleven. Via deze zogenaamde challenges worden theorie en praktijk goed op elkaar afgestemd. Wij willen vier challenges vormgeven. Challenges bieden, naast meerwaarde voor het onderwijs, ook de mogelijkheid aan bedrijven om zich te presenteren aan jongeren en ze te enthousiasmeren voor hun bedrijfstak.

“Onze ervaring is dat dit kan leiden tot verrassende resultaten”

 Zegt Martin van Plateringen. Hij is beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling bij de gemeente Zevenaar, maar ook projectleider Onderwijschallenge bij de Liemerse Ambassade.

Heeft u een challenge?

Heeft u een uitdagende challenge voor een groep studenten, laat het ons weten!

Doel & Resultaat

We willen de kans op zinvol werk voor Liemerse inwoners vergroten en het talent vasthouden voor onze regio. Daarom stimuleren we met dit project de invulling van Liemerse stageplekken. Op verzoek van innovatiecentrum De Steck, een broedplaats voor ondernemers, onderwijs en overheid, worden scholieren van het Ulenhofcollege uitgedaagd een spel te bedenken voor leerlingen uit groep 7/8 van de basisscholen in Zevenaar, zodat ze goed leren omgaan met geld en schulden kunnen voorkomen. De andere challenges richten zich op de rol van werkgevers bij schuldpreventie en op een mogelijke evaluatie van een pilot voor instapbanen. Ook zullen we samen met De Steck onderzoeken of een challenge voor toepassing en productie van waterstof in de Liemers mogelijk is. Deze challenges worden door de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN) en mogelijk door het Radboud opgepakt.

Samenwerkingen

Samenwerkingspartners in het onderwijs zijn Quadraam, Ulenhofcollege, Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Radboud Universiteit maar ook basisscholen in de Liemers. Ondernemerscentrum de Steck is een belangrijke aanjager.