Vrijetijdseconomie

De Liemers is aantrekkelijk om te bezoeken! De grootschalige detailhandel in Duiven, de komst van de Fashion Outlet in Zevenaar en de recreatieve mogelijkheden in het buitengebied: hiermee biedt de Liemers allerlei manieren voor bezoekers om langer te blijven en uitgaven te doen. Want in de vrijetijdseconomie gaat het al lang niet meer over recreatie en toerisme alleen, maar ook om funshoppen. Dat kan volop in de Liemers.

Waar andere regio’s te maken hebben met overbelasting van toeristen en druk op de leefbaarheid, kan De Liemers nog profiteren van de kansen en economische impulsen die toerisme kan bieden. Onze regio is aantrekkelijk door de ligging aan het water, de mooie natuur, de rijke cultuurhistorie en de diverse grootschalige winkelbedrijven. Hier liggen volop kansen voor verblijfsrecreatie en accommodatie.

Kansen voor samenwerking

Binnen de Liemers zetten Overheid, Onderwijs, Ondernemers en Onze inwoners samen in op één uniforme krachtige boodschap en ‘Liemers merk’.

We installeren een eenduidige regionale organisatie en we stellen een regiopromotor aan. We versterken onze positie internationaal door meer Duitse bezoekers aan te trekken. We professionaliseren ons gastheerschap door onze gasten beter te informeren en te inspireren. Ook vergroten we de mogelijkheden tot funshoppen door bijvoorbeeld het faciliteren en verleiden van ondernemers die arrangementen aanbieden. Samen staan we sterker!