Tel:

+31 (0)316 234 425

Email:

info@liemerseambassade.nl

Blog

Bijeenkomst landbouw in de Liemers

Bijeenkomst landbouw in de Liemers

Hoe ontwikkelt de landbouw in de Liemers zich de komende jaren en hoe denken agrarische ondernemers over hun eigen toekomst? Op 9 april worden deze onderwerpen besproken tijdens de informatiebijeenkomst ‘Landbouw in de Liemers’. Bij Partycentrum Plok in Oud-Dijk zijn er diverse sprekers, maar kunnen ook bezoekers hun mening geven en meedenken. 

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Liemerse Ambassade in samenwerking met de  Liemerse gemeenten, LTO Noord, LTO Liemers Montferland, het Agrarisch Jongeren Kontakt en Waterschap Rijn en IJssel. Een van de sprekers is gedeputeerde Harold Zoet van de provincie Gelderland. Hij houdt zich vanuit zijn rol bezig met landbouw, biodiversiteit, natuur, stikstof en agrarische bebouwing. Tijdens de avond worden de aanwezigen meegenomen in de ontwikkelingen in de landbouw. Onder andere op het gebied van stikstof, natuur en herbestemming. 

De provincie Gelderland ondersteunt dit Liemerse initiatief. De provincie waardeert het wanneer vanuit de regio ideeën komen voor een passend toekomstperspectief voor de landbouw, die ook bijdraagt aan de wettelijke doelen op het gebied van natuurherstel, klimaat en water. Dat sluit namelijk aan op het nieuwe, nog vast te stellen programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (VLGG).

Tijdens de avond worden in diverse subgroepen verschillende onderwerpen aangesneden. Laat weten wat uw gedachten zijn! De bijeenkomst bij Partycentrum Plok begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Aanmelden kan via e-mail info@liemerseambassade.nl.

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share