Bundelt alle krachten vanuit
ondernemers, overheid en onderwijs
Bundelt alle krachten vanuit
ondernemers, overheid en onderwijs
Bundelt alle krachten vanuit
ondernemers, overheid en onderwijs
Bundelt alle krachten vanuit
ondernemers, overheid en onderwijs

Wat

De Liemerse Ambassade wordt een project- en netwerkorganisatie gebaseerd op samenwerking tussen de drie O’s. De Liemerse Ambassade fungeert als een knooppunt in het regionaal economisch netwerk. Met als doel dat partijen elkaar snel weten te vinden en vraagstukken integraal worden aangepakt. De Liemerse Ambassade bundelt alle krachten vanuit ondernemers, overheid en onderwijs.

Wanneer

Op hoofdlijnen zijn de ambities, de programma’s en de organisatie van De Liemerse Ambassade in kaart gebracht. Er wordt nu gewerkt aan een businessplan. Het is de bedoeling dat de Liemerse Ambassade op 1 januari 2020 operationeel wordt.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Mail dan naar: info@liemerseambassade.nl

Waarom

De Liemers heeft een enorme potentie, maar er blijven nu kansen liggen.

Ambitie

De ambitie van de Liemerse Ambassade is een sterke, duurzame en economische regio met een aantrekkelijk klimaat voor wonen, werken en recreëren. Te bereiken door enerzijds de economische kracht van de Liemers te bundelen en anderzijds een kwalitatief en kwantitatief evenwichtige arbeidsmarkt.

Hoe

Vanuit een herkenbaar Liemers profiel willen we onder de vlag van de Liemerse Ambassade projecten uitvoeren die de regionale economie versterken en de opgaven in de regio verbinden aan het beleid in provincie, rijk en Europa. Met Liemerse mensen die de wegen en het lobbycircuit kennen op alle niveaus.

Richting

De Liemerse Ambassade richt zich op de vier sterke Liemerse sectoren vrijetijdseconomie, logistiek, agrarische economie en maakindustrie. Binnen deze sectoren starten we met drie programma’s:

  • Economische vitaliteit en duurzaamheid
  • Versterken human capital
  • Profilering en acquisitie

Binnen deze programma’s worden programmalijnen uitgevoerd die leiden tot concrete projecten.

De mensen

De Liemerse Ambassade krijgt een bestuur met leden afkomstig uit onderwijs, overheid en ondernemers. Het bestuur stelt een ambassadeur aan die de Liemers ‘ademt’, een lobbyist die de weg in Arnhem (provincie), Den Haag (rijksoverheid) en Brussel-Staatsburg (Europa) kent en een programmamanager die de projecten coördineert.