Over het project

Arbeidsmarktpartners vanuit onderwijs, ondernemers en overheid (3 O’s) in de regio’s Achterhoek en Liemers hebben een pact gesloten. In deze regio’s is al een sterke verbondenheid tussen onderwijs en bedrijfsleven, vooral in de sectoren metaal, bouw, installatie, schilders en afbouw. Het is erg belangrijk om deze kracht te houden en verder uit te bouwen om de uitdagingen waar onderwijs en bedrijfsleven in de technische sectoren voor staan vorm te geven. We zetten in op drie actielijnen: Kiezen voor techniek, Leren in de techniek en Werken in de techniek.

“De vraag naar technologische vaardigheden en kennis neemt verder toe”

Projectleider Harald Wiggers van het Liemerse Techniekpact

Meedoen met ons Lokaal?

‘We willen leerlingen laten leren daar waar het gebeurt: bij de bedrijven. In de praktijk vanuit werkelijke situaties. Niet zozeer een stage, maar het begeleiden van leerlingen en studenten in leeractiviteiten – vanuit ‘werkelijke’ situaties met ‘echt’ materiaal in een realistische werkomgeving.
Vanuit de behoefte van de leerlingen en ook vanuit de vraag uit de arbeidsmarkt creëren we samen een klaslokaal in de regio: een Lokaal lokaal.
Wil je deel uitmaken van ons Lokaal lokaal en de regio als klaslokaal helpen inrichten? Meld je dan aan 

Doel & Resultaat

Het Techniekpact Achterhoek/Liemers wil de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren, vooral binnen die sectoren waar techniek een hoofdrol speelt. We organiseren daarom een aantal activiteiten zoals de Week van de Techniek in de Liemers. Helaas is deze vanwege Covid-19 niet doorgegaan. Samen met de Achterhoek, Arnhem, Nijmegen en Bocholt hebben we gewerkt aan een alternatief. Dat werd de spelshow ‘7 werelden van techniek’ voor groep 7/8 van het basisonderwijs en voor klas 1 en 2 van de middelbare scholen. Samen met Connectr (IPKW) zetten docenten en vmbo-leerlingen met de HAN leeractiviteiten op binnen het thema Energietransitie. Een overzicht van de activiteiten in De Liemers vindt u hier. De komende tijd gaan we door met deze activiteiten. Maar we verkennen ook de samenwerking met de Achterhoek, die een vergelijkbare arbeidsmarkt heeft.

Samenwerkingen

De samenwerking richt zich op de aansluiting tussen bedrijven en studenten, de toekomstige medewerkers.
In de eerste schil zitten de bedrijven. Daaromheen zitten partners in het onderwijs, van primair onderwijs tot universiteit, de opleidingsbedrijven en opleidings- en ontwikkelingsfondsen. In de ondersteunende schil daaromheen werken we in dit project samen met partijen als 8RHK met de Thematafels Onderwijs en Arbeidsmarkt, Smart Werken en Innovatie en Circulaire Economie en Energietransitie, S-BB, branches, gemeenten en provincie. Zij zorgen voor middelen, lobby, arbeidsmarktgegevens en het op peil houden van het netwerk.