Over het project

We werken aan Living Lab Innodrought waarin we lerend werken aan en werkend leren over droogteproblematiek, water, bodem en voedsel. Daarnaast zetten we met ondersteuning van KIEMT een innovatiehub op voor mbo-, hbo- en wo-studenten op waarin we op zoek gaan naar innovaties en deze uitproberen.

“Door klimaatverandering, explosieve groei van de wereldbevolking, verstedelijking en verkeerd grond- en watergebruik ontstaat er een groot tekort aan grondwater en voedsel”

Vertelt Fons Eijkelkamp van Royal Eijkelkamp in Giesbeek en initiatiefnemer van InnoFields.

Laat de Liemerse vlag wapperen!

Ook is het ontwerp van de vlag vrijgegeven zodat je hem kunt gebruiken voor je eigen

Doel & Resultaat

Het doel van dit project was het ontwerpen van de Liemerse vlag. Maar met name ook:

Het bereiken van proactieve waterbesparing door middel van innovatie en paradigmaverandering voor een succesvolle omgang met toekomstige droogte in landbouw, stad en natuur. Innofields is een fysieke ontmoetingsplek op 6,5 ha grond, grenzend aan Royal Eijkelkamp’s hoofdkantoor in Giesbeek. InnoFields wordt een praktische, fysieke broed- en demoplaats voor vernieuwing. InnoFields krijgt een proeftuin ‘Bodemliefde’ en startup Eijkelkamp Life is een van de eerste partners in het project ‘InnoDrought Living Lab’. Samen met een consortium van meerdere bedrijven en kennisinstellingen is dit een onderzoeksproject gericht op droogtebestrijding en de regionale voedselproductie. Hoofd aandachtspunten zijn het tegengaan van verdroging en bodemdegradatie. Inmiddels staan er diverse testopstellingen op het InnoFields terrein.”